{__META__}
登录/注册 |  我的订单 |  关于我们 |  客服热线

当前位置:

首页

>

狗狗商城
拉布拉多寻回犬

拉布拉多寻回犬

价格:null元

拉布拉多猎犬是一种中大型犬类,个性温和、活泼,智商高,也对人很友善,是非常适合被选作导盲犬或其他工作犬的狗品种,跟哈士奇和金毛寻回猎犬并列三大无攻击性犬类。 在美国犬业俱乐部中拉布拉多是目前登记数量最多的品种。 拉布拉多的发展起源 十九世纪初,从纽芬兰搭乘运盐船远渡英国。听说这种狗是最早介绍到欧洲的犬只。来自纽芬兰,是当地渔民拉网上岸的好帮手。现今除了作为猎犬外,还可训练为引导犬,用于侦察毒品爆炸物,其嗅觉灵敏度令其它犬种望尘莫及。此外,也是常见的伴侣犬。 拉布拉多的生理指标 拉布拉多犬约12个月达到性成...

为你推荐:

博美犬

已驱虫的宠物级博美犬
宠物级
9月5天
已驱虫
¥501.00
精品精宠

博美犬

已驱虫的宠物级博美犬
宠物级
9月8天
已驱虫
¥501.00
123123
已驱虫的宠物级日本秋田犬
宠物级
9月8天
已驱虫
¥9438.00
精品精宠

博美犬

已驱虫的宠物级博美犬
宠物级
9月10天
已驱虫
¥501.00
精品精宠
已驱虫的宠物级美国恶霸犬
宠物级
10月8天
已驱虫
¥1000.00
精品精宠

博美犬

已驱虫的宠物级博美犬
宠物级
11月4天
已驱虫
¥1500.00
猫咪之家

博美犬

已驱虫的宠物级博美犬
宠物级
1岁2月10天
已驱虫
¥15300.00
精品精宠
已驱虫的宠物级中华田园犬
宠物级
1岁2月11天
已驱虫
¥16400.00
精品精宠
已驱虫的宠物级中华田园犬
宠物级
1岁2月10天
已驱虫
¥14700.00
精品精宠
已驱虫的宠物级中华田园犬
宠物级
1岁2月17天
已驱虫
¥15000.00
精品精宠
已驱虫的宠物级雪纳瑞犬
宠物级
1岁3月3天
已驱虫
¥1500.00
精品精宠
已驱虫的宠物级萨摩耶犬
宠物级
1岁3月3天
已驱虫
¥1500.00
精品精宠
已驱虫的宠物级日本秋田犬
宠物级
1岁3月4天
已驱虫
¥11500.00
精品精宠
已驱虫的宠物级中华田园犬
宠物级
1岁3月4天
已驱虫
¥1500.00
精品精宠

博美犬

已驱虫的宠物级博美犬
宠物级
1岁3月4天
已驱虫
¥1500.00
精品精宠

博美犬

已驱虫的宠物级博美犬
宠物级
1岁4月17天
已驱虫
¥1600.00
精品精宠

博美犬

已驱虫的宠物级博美犬
宠物级
1岁4月17天
已驱虫
¥1500.00
精品精宠

银狐犬

已驱虫的宠物级银狐犬
宠物级
1岁4月8天
已驱虫
¥1500.00
精品精宠
已驱虫的血统级日本秋田犬
血统级
1岁7月27天
已驱虫
¥998.00
兰兰

哈士奇

已驱虫的血统级哈士奇
血统级
1岁7月27天
已驱虫
¥1998.00
精品精宠
{__SCRIPT__}